win10怎样修改电脑用户名?

有网友问win10怎样修改电脑用户名?

win10怎样修改电脑用户名?

win10怎样修改电脑用户名

第一、打开“控制面板”。

win10怎样修改电脑用户名?

win10怎样修改电脑用户名

第二、点击“用户帐户”。

win10怎样修改电脑用户名?

win10怎样修改电脑用户名

第三、再次点击“用户帐户”。

win10怎样修改电脑用户名?

win10怎样修改电脑用户名

第四、点击“修改帐户名称”。

win10怎样修改电脑用户名?

win10怎样修改电脑用户名

第五、最后输入新名称,并点击“更改名称”就完成了。

win10怎样修改电脑用户名?

win10怎样修改电脑用户名

以上就是关于win10怎样修改电脑用户名的全部内容。